Услуги

Всички собственици на апартаменти на Серена Резиденс допринасят за цялостната поддръжка на апартаментния комплекс, като заплащат определена годишна такса. 
Дължимият размер зависи от големината на притежавания от Вас имот или имоти. Сумата 
на таксата, обхвата на поддръжката, както и основните правила за използването на апартаментите и студиата на "Серена Резиденс", са записани в договора за поддръжка и управление, който е задължителен за всички
собственици на имоти в комп
лекса. 
Принципът на този договор е да се гарантира, че комплексът ще остане комфортно, сигурно и уютно място за обитаване и ще запази настоящия си естетичен вид. 

Поддръжка
Поддръжката на комплекса обхваща общите му помещения и площи – както общите части на сградата, така и на самия комплекс – зелените площи, басейна, общото оборудване:

• цялостно управление на сградата,
• поддръжка на общите части и съоръженията на комплекса,
• поддръжка на градината, 
• почистване на градината и общите площи, 
• поддръжка на общите инсталации и оборудване,
• поддръжка на басейна, 
• спасители при басейна
• организиране на външната сигурност и санитарно-хигиенните услуги в общите части на комплекса
• водене и съхраняване на книгата на собствениците, както и цялостна счетоводна отчетност на приходите и разходите по поддръжка на имота.

Наем
Част от клиентите ни на "Серена Резиденс" могат да се възползват от услугите по отдаване на апартаменти под наем за времето, в което не използват имотите си. 
За отдаването под наем се сключва отделен договор между собственика на апартамента и управляващото дружество – МАПИ 2005. 

През летния сезон "Серена Резиденс" функционира като хотел, сериозната партньорска мрежа от туроператори и брокери, с които работим ви гарантира добра и сигурна доходност от отдаването под наем на вашия апартамент. 

 
Свържете се с нас за повече информация!